Skip to Main Content

Bất kỳ ai cũng có thể lâm vào vấn nạn cờ bạc – Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu Quí vị biết người nào đó đang bị ảnh hưởng bởi vấn nạn cờ bạc trong cộng đồng chúng ta

Có cách để Quí vị có thể giúp họ

Quý vị có thể nói chuyện với một người nào đó biết cảm thông với quý vị bằng ngôn ngữ của chính mình.

Có các dịch vụ giúp đỡ thích hợp cho từng cá nhân, hoàn toàn miễn phí và được bảo mật

Nếu Quí vị hoặc người Quí vị quen biết đang bị ảnh hưởng bởi vấn nạn cờ bạc, hãy truy cập:

gamblershelp.com.au/vietnamese

Back to top